אני מאמין של מרכז משמעו"ת​

העם העתיק והיחיד ששרד את העתיקות,
העם היהודי שבמהלך רוב ההיסטוריה שלו סבל מגלות ודיכוי,
אבל לעולם לא ויתר על התקווה לגאולה.
~ אלי ויזל ~

במרכז משמעו”ת אנו מאמינים כי הכל מתחיל בחינוך 

במפגשים בין בני אדם להיסטוריה, תרבויות ומסורות טמונה הדרך לחיבור בין קהילות שונות ויצירת גשר לשותפות אנושית ואזרחית. 

לכן אנו פועלים במישורים הבאים:
 – חיזוק תודעת הזהות הישראלית –יהודית.
– הנחלת תודעת השואה והתקומה על משמעויותיה.
– חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.
– יצירת “מפתחות” לשיח רוחני ערכי לקרוב לבבות וחינוך לערכים.
– עידוד לשותפות באחריות על המשך דרכה ועל עיצוב אופייה של החברה הישראלית.
– מאבק באנטישמיות וייצוג הסיפור הישראלי בעולם.
– חיזוק קשרי חוץ עם מדינות בחו”ל בדגש על פולין וגרמניה.
הגדרות כלליות כניסה למערכת

יצירת קשר

נשמח לשמוע מכם