עדויות | Personal stories gallery

חיפוש עדויות שורדי/ות שואה על פי שמות, מקומות ומושגים

אונגר יונה

יליד פולדש (הונגריה)

(Yona Ungar (Hungary

בן-ארי צירולניק שלומית

ילידת בורדו (צרפת)

(Shlomit Cirulnik – Ben-Ari (France

בן-חנוך חווה

ילידת ברלין (גרמניה)

(Hava Ben-Hanoch (Germany

ברמניק משה
יליד אוקראינה

(Moshe Bramnik (Ukraine

גרוסמן יעקב
יליד צ’נגר (הונגריה)

Yaakov Grosman (Hungary)

הירשנהוייז חווה
ילידת סבוטיצה (יוגוסלביה)

Chava Hirschenhoiz (Yugoslavia)

הלדן טובה ואילן
ילידת פולין ויליד ברטיסלבה

 Ilan Haldan (Bratislava) and Tova Haldan (Poland)

הראל אילנה
ילידת ביאליסטוק (פולין)

Ilana Harel (Poland)

הראל מרים
ילידת לודז’ (פולין)

Miriam Harel (Poland)

הרצוג יצחק
יליד צ’כוסלובקיה

Yitzhak Hertzog (Czechoslovakia)

יורגראו רחל
ילידת בוקובינה (רומניה)

 Rachel Yurgrau (Romania)

מץ יוסף
יליד סחיפלאודן (הולנד)

Yosef Matz (Netherlands)

מרמלשטיין שולמית
ילידת צ’כוסלובקיה

Shulamit Mermelstein

(Czechoslovakia)

נחליאלי בלנקה
ילידת גרץ (אוסטריה)

Blanca Nahliali (Austria)

קויפמן גיטה
ילידת בריצ’ני (מולדובה)

Gita Koyfman (Moldova)

קליין גרשון
יליד פיוטרקוב (פולין)

Gershon Klein (Poland)

רובשקביץ מארק
יליד ורשה (פולין)

Marek Rubeshkewitz (Poland)

שדה יהודית
ילידת מיכתוצ’בה (צ’כוסלובקיה)

Judith Sade (Czechoslovakia)

שוחט רחל
ילידת באלטה

‏‎Rachel Shochat (USSR)

שטרייפלר מילכה ואלכס
ילידת צרפת ויליד פולין

Milka and Alex Shtraifler (France/Poland)

שלזק מרים 
ילידת סלובקיה

Miriam Slezak (Slovakia)

שפלר מרדכי (מוטי)
יליד סאנוק (פולין)

Mordechai Scheffler (Poland)

הגדרות כלליות כניסה למערכת

יצירת קשר

נשמח לשמוע מכם